Algemene voorwaarden

Voorwaarden deel 1

Prijzen

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en in EURO. Prijs-, model- en uitvoeringswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. De orderkosten/rembourskosten bedragen € 7,- per bestelling.

Betaling en levering

Op werkdagen voor 17:00 besteld, mits voorradig en na onvangst van betaling, zal uw bestelling over het algemeen de volgende dag bij u worden aangeboden.

Alle bestellingen worden meestal binnen 1 werkdag per e-mail bevestigd. Vergeet derhalve niet uw e-mailadres te vermelden. Houd er rekening mee dat overboekingen van de giro naar de bank gemiddeld 3 werkdagen kan duren.

Voorraad status

Er kunnen geen rechten worden ontleent aan onze voorraad status. Wij proberen onze voorraad status zo actueel mogelijk te houden. Indien een product niet op voorraad blijkt proberen wij uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren.

Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt pas tot stand nadat de betaling door Sattec ontvangen is, indien tussen het moment van bevestigen van de order en tussen het moment van betalen een prijswijziging optreedt behoudt Sattec zich het recht voor deze wijziging door te berekenen.

Garantie

Alle artikelen worden geleverd met fabrieksgarantie. Informatie hierover treft u aan in de documenten bij het produkt. In enkele gevallen betekent dit garantie on-site, d.w.z. reparatie of omruiling bij u thuis of op de werkplek.

Om gebruik te maken van uw garantie stuurt u een e-mail naar onze Technische Dienst info@sattec.nl U ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging met daarin het benodige RMA-nummer en een beschrijving van de te volgen procedure.

Indien deze garantieperiode reeds verlopen is zal het defecte artikel ter reparatie aan de leverancier worden aangeboden. Zodra wij het artikel retour hebben ontvangen zullen wij het zo snel mogelijk weer naar u opsturen.

Privacyverklaring

Uw klantgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor u ze heeft verstrekt: het zo goed mogelijk verwerken van uw bestelling(en) en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen.
Voor dit laatste doel verspreiden wij een e-mailnieuwsbrief. Als u geen prijs (meer) stelt op deze email-nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden via de hoofdpagina van deze site.

Uw persoonlijke gegevens worden NIET aan derden verstrekt.

Geldigheid

Op al onze diensten, artikelen, prijzen enzovoorts is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.

Programeerapparatuur & smartcards

Wij wijzen U erop dat het gebruik van onze producten voor het gratis kijken naar betaalde TV zenders in Europa strafbaar is. De producten zijn bedoeld voor persoonscontrole, toegangs systemen en andere mobiele data opslag toepassingen. Wie de cards gebruikt om illegaal TV zenders te ontvangen in Europa maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. Sattec is niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade door illegaal gebruik van onze producten. U zult geen instructies vinden voor illegale activiteiten. U gaat met onze voorwaarden akkoord door het binnengaan van de shop en/of producten aan te schaffen. Op alle programeerbare smartcards kunnen wij geen garantie geven. WIJ BEANTWOORDEN EN ONDERSTEUNEN GEEN VRAGEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET HET VRIJSCHAKELEN VAN BETAALDE TV PROGRAMMA'S.

Veiling

Veiling is uitsluitend voor consumenten, dealers mogen niet meebieden. De producten die via de veiling worden verkocht kunnen licht beschadigd zijn. Behandelingskosten voor de veiling zijn € 10,-
 

Voorwaarden deel 2

Algemene Voorwaarden Consumenten - Sattec - Versie 2.1

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Sattec;

Celsiusstraat 76, 5223 CC, 's-Hertogenbosch;

Telefoonnummer: 073 623 8828  (MA-VR | 10:00 - 17:30)

E-mailadres: info@sattec.nl

KvK-nummer: 561 118 78

Btw-identificatienummer: NL170123960B02

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-          de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

Artikel 11 - De prijs

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Duur:

 

Artikel 15 - Betaling

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Copyright © 2012 - 2019 - Sattec.